Video in Motion

Vanaf heden is het mogelijk om een aanpassing door te voeren op uw (navigatie)systeem, zodat deze functie ook tijdens het rijden beschikbaar blijft. Deze Video In Motion beveiliging kunnen wij veilig (softwarematig) voor u deactiveren. De software van uw (navigatie)systeem wordt op een officiële manier aangepast zonder tussenkomst van andere hardware matige modules en/of onderdelen. Dit zodat de fabrieksgarantie wordt behouden.

Het (navigatie)systeem hoeft dus niet te worden uitgebouwd, enkel een speciale kabel en een laptop zijn afdoende om de wijziging te bewerkstelligen. Er wordt dus niets geopend of gedemonteerd! Het activeren van de Video In Motion-functie neemt slechts een paar minuten in beslag.